Modeller & metoder

Min filosofi är att förenkla, förenkla och förenkla. En förståelse är basen, förklarad genom en modell som ger dig verktyg till handling. Enkelheten skapar handling. Ju enklare att använda ju mer värdefullt. Nya resultat kräver nya beteenden. Mitt motto är – börja använd redan idag!

Ett 40 tal förenklade modeller är min bas av material som beroende på uppgift jag plockar ur. Till designade utbildningsprogram i ledarskap, affärsutveckling och ibland till i individuell coaching eller inspirationsföredrag.

Förutom att ständigt själv vara i en ledarroll, dvs i praktiken använda mig av det jag lär ut, och hundratalsböcker i mitt bibliotek, här är ett axplock av var jag idag har som bas för byggande av skräddarsydda program och föredrag:

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare certifierad handledare 2001 Gällöfsta

Situationsanpassat Ledarskap – enligt Dr. Paul Herseys klassiska modell utvecklad av Center for Leadership Studies. Den mest spridda ledarskapsutbildningen i världen. 2003 Certified Situational Leadership® Program Trainer.

NLP Neuro-Linguistic Programming – en av de snabbaste växande grenarna inom tillämpad psykologi. 2006 Licencied Trainer of The Society of Neuro-linguistic Programming™ med Dr Richard Bandler och Paul McKenna

FranklinCovey – USA:s ledande företag inom personlig utveckling och effektivitet. 2007-2012 Associate Partner i FranklinCovey Sweden utbildat fyra av programmen samt tränare i certifieringsutbildningar inom ”The Seven Habits of Highly Effective People”.

Certifierad Coach 2006 med Coach2Coach ledande coachutbildningsföretag i Sverige med Magnus Kull och Kjell Enhager samt Practitioner och Master Practitioner i NLP 2004

Mental klarhet 2016 och en rad utbildningar med Anders Haglund Lifevision nytänkare inom nästa steg efter NLP

Certifierad Styrelseledamot i Styrelse Akademin 2018 efter utbildningar 2017

Generativ Consulting med Robert Dildts 2019 samt 2022 affärsutveckling genom Coach2Coach

“Tack vare Olle har jag blivit säkrare i min ledarroll och fått verktyg att hantera svåra situationer. Han förmedlar kunskap på ett tydligt och lättsamt sätt.”

Birgitta Sjölin, VD, Hälsinge Smådjursklinik

“Olles föreläsningar har varit otroligt uppskattade och inspirerande för företaget. Vi använder fortfarande verktyg och positiva tänkesätt vi lärt oss av honom i vårt dagliga arbete. Som min coach och mentor har han varit orädd och knivskarp i sina analyser, han har lyft mig som människa under perioder jag inte orkade göra det själv. Tack!”

Malin Hagberg, VD, Hudikhus

Train2Lead
– Boka utbildning

Om
Olle Fack

Modeller & metoder

Hälsingegården
Ol-Ers