Välkommen till Olle Fack AB

Olle Fack är din utbildare inom ledarskap, personlig effektivitet och destinationsutveckling.
Med mer än 20 års erfarenhet som konsult, coach, och utbildare har Olle hjälpt chefer,
elitidrottare och ledare att bli effektivare i att nå sina mål med en modell som baseras på
goda värderingar och ansvarstagande. Olle är ägare av företaget och konceptet Train2lead,
och det säger mycket om hans sätt att utbilda. Man måste träna på att vara en bra ledare.

“Tack vare Olle har jag blivit säkrare i min ledarroll och fått verktyg att hantera svåra situationer. Han förmedlar kunskap på ett tydligt och lättsamt sätt.”

Birgitta Sjölin, VD, Hälsinge Smådjursklinik

“Olles föreläsningar har varit otroligt uppskattade och inspirerande för företaget. Vi använder fortfarande verktyg och positiva tänkesätt vi lärt oss av honom i vårt dagliga arbete. Som min coach och mentor har han varit orädd och knivskarp i sina analyser, han har lyft mig som människa under perioder jag inte orkade göra det själv. Tack!”

Malin Hagberg, VD, Hudikhus

Train2Lead
– Boka utbildning

Om
Olle Fack

Modeller & metoder

Hälsingegården
Ol-Ers